lyd og stemning

lyd, farver og frekvens

Lyd, frekvens og stemning er et hovedtema i behandlingerne hos Struer Zoneterapi. Lyd, frekvens og farver kan mere end man umiddelbart ville tro. Inden for øreakupunktur benytter man frekvens og man finder også farver og frekvens indenfor det der hedder “chakra”-zoner i kroppen.

Lyd, farver, frekevens og stemning er en del af den behandling du modtager som klient hos StruerZoneterapi.dk. Lyd og billede i behandlerrummet er med til at understøtte behandlingens helhed ud fra dit problem. Når lyd, billeder og farver kombineres, er der mulighed for at skabe forskellige stemninger i behandlingen – alt efter hvilket problem man arbejder med.

Hos Struer Zoneterapi er der et stort “levende billede” på den ene væg, som sættes op med lyd og billede/effekter efter den enkelte klient. Ved hjælp af særlige frekvenser indenfor musik/lyd kan man understøtte og arbejde direkte ind i forskellige stemninger. Den store skærm er tillige med til at gøre, at rummet ikke opfattes monotomt, fastlåst og klinisk.

Farver og frekvens i akupunktur
Det ikke kun som et “påfund” til rummet, at skærmen kører forskellige baggrunde og lyde, efter hvilken ubalance du kommer med. Den ene del er en baggrund i lyd, farver og toner i forhold til chaka-systemerne og den ubalance du har afspejlet i denne forståelse af kroppen – den anden del er at man indenfor øreakupunkturen arbejder med farver efter hvilken ubalance du har. Så lyd – som er svingninger og farver er en vigtig del af behandlingen hos StruerZoneterapi.

Lyd opstår, når molekyler i luften sættes i svingninger (vibrationer), eksempelvis ved hjælp af en membran fra en højtaler eller en streng fra en guitar. De svingende luftmolekyler skubber til de omkringliggende luftmolekyler, som så igen skubber til de omkringliggende luftmolekyler, og derved udbredes lyden i rummet. Luftmolekylerne flytter sig altså ikke over stor afstand, men leder blot svingninger (energi) videre til andre luftmolekyler.

Hvis svingningerne er hurtige og regelmæssige, opfattes lyden som en tone. Antallet af svingninger per sekund kaldes for tonens frekvens (eller svingningstal) og måles i Hertz (Hz). Dybe toner har lave frekvenser, og lyse toner har høje frekvenser. Frekvensen repræsenterer altså tonehøjden.

 

Chaka’er, Solfeggio og hertz:
Indenfor alternativ behandling arbejder man med dette “chart” over farver, chakra’er og hertz. To af de mest kendte kunstnere indenfor frekvensmusik er Solfeggio eller “Mediative Mind”. Begge arbejder med kombination af billeder og lyd til at understøtte kroppens selv-healende processer. Ved at sætte den rigtige lyd på under din behandling, kan man nå dybere ind i kroppen og arbejde.

-Det min erfaring at de rigtige frekvenser i musikken og hele stemningen bare “gør et eller andet”