MET

Teknikker

Muskel - Energi - Teknik (MET)

MET – Muskel energi Teknik – regnes for en af de mest effektive behandlingsmetoder overhovedet inden for den manuelle behandling. 

Teknikken kan ikke bare bruges til at normalisere hypertone muskler og rette fejlstillinger i led, men kan også aktivere hypotone, fjerne lokale ødemer og nedsætte lokale smerter.

MET er også kaldet Muskel Energi teknik og er en direkte og aktiv teknik; som betyder, behandler (mig) og klienten (dig) samarbejder om, at få en given muskel til at give slip, UNDEN brug af “knæk eller bræk” (manipulation) som hos kiropraktorer, I STEDET benyttes klientens egen muskelkraft til at få et belastet område til at slippe.

Via M-E-T arbejdes der med “restriktive barrierer”, altså  grænsen for hvor meget et led kan bevæge sig fordi det er bevægeindskrænket, og forhindrer patienten i at være fuld mobil. 

Når en patient udfører en isometrisk sammentrækning i den reaktive barrier forekommer der efterfølgende fysiologiske ændringer i vævet.

Kroppen og M-E-T.

Muscle-energy technique er behandlingsform der er meget blid, smertefri og effektiv til at afhjælpe problemstillinger i og omkring et led. MET kan benyttes til alle led i kroppen og involverer altid patientens aktive medvirken. 

Rent praktisk vil terapeuten blidt bevæge det smertefulde led henimod den retningen man ved den forudgående undersøgelse har fundet ud af er årsag til problemet.

Muscle-energy technique (MET) er en type manuel terapiteknik, der bruges til at forlænge, styrke og forbedre bevægelsesområdet for muskler. 

MET er en meget blid, smertefri og effektiv behandlingsform, som hjælper med problemer omkring led. Behandlingen kan benyttes til alle led i kroppen. Typisk der på den ene side af et led er en overspændt muskel, der ved sit træk sætter uhensigtsmæssig belastning på den anden side af leddet, hvilket fører til smerten. 

Vi udløser og behandler denne smerte via blid og smertefri behandling via samarbejde om kroppens muskler.

Hvornår bruges M-E-T?

Hos StruerZoneterapi benyttes MET f.eks. til følgende (men kan også være mange andre ubalancer)

  • Frigørelse af muskler omkring lænd, der låser kroppens holdning
  • Frigørelse af SI-LED (hofteknogle i hofteskål) som ellers kan give hælspore og ondt i knæ
  • Frigørelse af bækken foran (symfyse) som ellers kan give f.eks. hovedpine sidst på dagen
  • Frigørelse af muskler i nakke, som eller kan give frossen skulder og migræne

  •  

Mine teknikker

Zoneterapi er basis, alle de andre mixes efter behov..

Zoneterapi (RAB)

Posturologi

Manuel Kranie Terapi (MKT)

Puls Diagnose

Tunge Diagnose

Muskel Energi Terapi (MET)

Øreakupunktur (I) /Smertelindring

Øreakupunktur (II)
/AuriculoTerapi

MicroLight / AuriculoTerapi 2

NeuroStabs/Fod Chip/Indlæg

Meridianbalancering

Akupressur