Posturologi

Posturologi...

Posturologi

Posturologi er et vigtig element i behandlingerne hos Struer Zoneterapi. Det er nemlig vigtigt for behandlingens virkning at du er i “nul” for at behandlingen har rigtig god effekt. 

Posturologi er altid med i behandlingsforløb og koster ikke ekstra, netop fordi det er en vigtig del af behandlingen.

Den oversete behandlingsform – posturologi
Spændinger fra FØDDER, KÆBE eller ØJNE!

Posturologi - den oversete teknik

Posturologi arbejdet omkring menneskets postur, positur, position – det vil sige kroppens stilling. Denne videnskab og neurofysiologi er ikke særlig kendt og den er MEGET overset i forbindelse med behandling af smerter og spændinger i kroppen.

Kroppen har muskler som er faciske og toniske, begge er under nervesystemets kontrol. Vi kan stå op grundet tonus i nogle muskler. Denne tonus/spændthed er ikke under viljens kontrol, men centralt reguleret (fra hjernen) og udgør kroppens stilling. Denne tonus er til tider uens fra side til side og medfører derfor en skævhed. Skævheden kan forårsage smerter, især når den har været der længe. Hverken vilje, massage eller træning kan regulere de toniske muskler, idet tonus er styret af hjernen, ud fra de oplysninger hjernen får fra kroppen. Beskeden fra kroppen kommer hovedsageligt fra øjne og fødder, men også fra sensoriske (følsomhed i) muskler.’

“Posturologi er et meget overset omkring omkring behandling af ubalancer, skader og smerter i kroppen“

Et posturologisk problem i hoften kan over tid sætte sig som “kroniske ubalancer” andre steder i kroppen, dette f.eks. i fødderne, men det kan også være du slet ikke mærker din posturologiske skævhed, hvis du har haft det længe. Hvis du har et posturologisk problem, så bruger din hjerne “energi” på dette – FØR den kan arbejde 100% med dine andre ubalancer/problemer.

Posturologi er et meget overset omkring omkring behandling af ubalancer, skader og smerter i kroppen. Dette skyldes at posturologien er “underliggende” det fysiske symptom, hvilket betyder at får du ikke behandlet dit posturologiske problem (øjne, kæbe, hofte, skulder) så vil din skade/ubalance sandsynligvis bryde op igen eller behandlingen vil ikke have den ønskede effekt.

Hos StruerZonterapi.dk bliver stort set alle klienter testet via simple nogle posturologi-test for at klarlægge om der skulle være nogle blokkeringer den vej. Er der det, vil behandlingen i første omgang omhandle “udredning” af dit posturologiske problem, da dette kan være næsten altoverskyggende i behandlingsbilledet.

Helt grundlæggende behandler man posturologiske problemer via øre-akupunktur, enten via almindelige nåle, permanåle eller magneter. Dette udføres i forbindelse med din øvrige behandling hos StruerZonterapi.dk – hvorfor det ikke koster ekstra. Posturologien er inklusiv i behandlingen hos StruerZonterapi.dk fordi effekten af, at løse et “skjult” posturologisk problem kan være af væsentlig betydning for det fremtidige behandlingsforløb, og effekten her af.

Posturologi arbejdet omkring menneskets positur og position – det vil sige kroppens stilling. Mange ubalancer stammer fra spændinger i skulder, kæbe eller hofte – SELVOM du måske kan mærke det andre steder. Det kan være du mærker det i fødderne, nakken eller i lænden. Et posturologisk problem i hoften kan over tid sætte sig som “kroniske ubalancer” andre steder i kroppen, dette f.eks. i fødderne.

 

Hjernen på overarbejde… 
Hjernen prøver hele tiden at udligne et prosturologisk problem FØR den begynder at arbejde på at “ordne” resten. Hjernen kan kun arbejde med 1-2 konflikter/ubalancer af gangen, hvorfor det er vigtigt at undersøge om du har et posturologisk problem – før vi sætter i gang med behandling med zoneterapi.
Symptomer som køresyge, luftsyge, søsyge, generelle balanceproblemer er alle som udgangspunkt prosturologiske ubalancer. Men det kan også være du er styrtet på cykel og slået hovedet eller din overkrop, og dermed er “skubbet ud af facon”.