Posturologi

Teknikker

Posturologi - kroppens underliggende holdning

Posturologi er et vigtig element i behandlingerne hos Struer Zoneterapi.

Posturologien handler om kroppens underliggende toning, og hvordan kroppen kompenserer ud i forskellige områder af kroppen. 

Det er vigtigt at kroppen kommer i “nul” for at behandlingen har rigtig god effekt, og zoneterapien fået et godt “flow”

Op til 80% af effekten af en behandling med Zone- og kropsterapi, kan komme af at rette posturologien.

Posturologi = Test og undersøgelsesteknik ud fra kroppens egne signaler.
primært underliggende spændinger fra: ØJNE, KÆBE, HOFTE, FØDDER

Posturologi er et vigtigt redskab omkring behandling af ubalancer, skader og smerter i kroppen

Dette skyldes at posturologien er “underliggende” det fysiske symptom, hvilket betyder at får du ikke behandlet dit posturologiske problem (øjne, kæbe, hofte, skulder) så vil din skade/ubalance sandsynligvis bryde op igen eller behandlingen vil ikke have den ønskede effekt over tid.

Posturologi og aflæsning af kroppen

Fejl eller ubalancer i “kroppens posturologi” kan f.eks. give følgende symptomer:

  • ondt i ryggen
  • ondt i iskiasnerven
  • ondt i nakken
  • bækkensmerter
  • kæbespændinger
  • dårlig søvn
  • hovedpine, migræne
  • og andre symptomer rundt i kroppen

Posturologi - hvad er det?

Posturologi er arbejdet omkring menneskets positur og position – det vil sige kroppens stilling. 

Denne videnskab og neurofysiologi er ikke særlig udbredt og den er MEGET overset i forbindelse med behandling af smerter og spændinger i kroppen. 

Men det er en vigtig faktor at få undersøgt for, da spændringer i “posturologien” kan HINDRE at anden behandling virker (efter hensigten, hvis overhovedet) da klienter kan blive “behandlings-resistente.

Kroppen har muskler som er faciske og toniske, begge er under nervesystemets kontrol. Vi kan stå op grundet tonus i nogle muskler. 

Denne tonus/spændthed er ikke under viljens kontrol, men centralt reguleret (fra hjernen) og udgør kroppens stilling. Denne tonus er til tider uens fra side til side og medfører derfor en skævhed. 

Skævheden kan forårsage smerter, især når den har været der længe. Hverken vilje, massage eller træning kan regulere de toniske muskler, idet tonus er styret af hjernen, ud fra de oplysninger hjernen får fra kroppen. 

Beskeden fra kroppen kommer hovedsageligt fra øjne og fødder, men også fra sensoriske (følsomhed i) muskler.

Hvis der er fejl i posturologien kan det f.eks….

*gøre klienter “behandlings-resistente”

*give flimmer-smerter forskellige steder i kroppen

*gøre at behandling, uanset hvilken (fys, zone, akupunktur mm.) ikke virker

*gøre at den gamle skade bliver ved med at gå op

På underliggende niveau (fx. nerve, indre muskler, seno-motorisk mm.) hænger de fire dele sammen. 

Derfor kan fejl på én del kan give symptomer på de andre og derfor skal vi nogle gange lede efter “årsag” et andet sted.

– Forstil dig en “ballon med luft” mellem de 2 lodrette røde streger på skelettet. 

Er der så forskydning på bare én af de 4 røde pile, så vil luften blive “komprimeret”/kompenseret ud i ét eller flere af de andre områder og dette kan give smerter og symptomer i det “nye” område.

Kroppens “posturologi” er et vigtig redskab til at spore og behandle symptomer der viser sig som smerter

“Posturologi er en vigtig teknik omkring behandling af ubalancer, skader og smerter i kroppen“

Hos StruerZonterapi.dk bliver stort set alle klienter testet via simple nogle posturologi-test for at klarlægge om der skulle være nogle blokkeringer den vej. Er der det, vil behandlingen i første omgang omhandle “udredning” af dit posturologiske problem, da dette kan være næsten altoverskyggende i behandlingsbilledet.

Helt grundlæggende behandler man posturologiske problemer via øre-akupunktur, enten via almindelige nåle, permanåle eller magneter. Dette udføres i forbindelse med din øvrige behandling hos StruerZonterapi.dk – hvorfor det ikke koster ekstra. 

Posturologien er inklusiv i behandlingen hos StruerZonterapi.dk fordi effekten af, at løse et “skjult” posturologisk problem kan være af væsentlig betydning for det fremtidige behandlingsforløb, og effekten her af..

Posturologi arbejdet omkring menneskets positur og position – det vil sige kroppens stilling. Mange ubalancer stammer fra spændinger i skulder, kæbe eller hofte – SELVOM du måske kan mærke det andre steder. 

Det kan være du mærker det i fødderne, nakken eller i lænden. Et posturologisk problem i hoften kan over tid sætte sig som “kroniske ubalancer” andre steder i kroppen, dette f.eks. i fødderne.

Hjernen på overarbejde… 
Hjernen prøver hele tiden at udligne et prosturologisk problem FØR den begynder at arbejde på at “ordne” resten. Hjernen kan kun arbejde med 1-2 konflikter/ubalancer af gangen, hvorfor det er vigtigt at undersøge om du har et posturologisk problem – før vi sætter i gang med behandling med zoneterapi.


Symptomer som køresyge, luftsyge, søsyge, generelle balanceproblemer er alle som udgangspunkt prosturologiske ubalancer. Men det kan også være du er styrtet på cykel og slået hovedet eller din overkrop, og dermed er “skubbet ud af facon”.

Mine teknikker

Zoneterapi er basis, alle de andre mixes efter behov..

Zoneterapi (RAB)

Posturologi

Manuel Kranie Terapi (MKT)

Puls Diagnose

Tunge Diagnose

Muskel Energi Terapi (MET)

Øreakupunktur (I) /Smertelindring

Øreakupunktur (II)
/AuriculoTerapi

MicroLight / AuriculoTerapi 2

NeuroStabs/Fod Chip/Indlæg

Meridianbalancering

Akupressur