GDPR

GDPR/Databeskyttelsesforordning

Som behandler er jeg (StruerZoneterapi) forpligtet til at føre journal over enhver klient/behandling jf. gældende lov (Lov nr. 351 af 19/5-2004 om en brancheadministreret registrerings-ordning for alternative behandlere), § 2 stk. 3 samt bekendtgørelsen 859 af 13.6.2017 § 5 stk. 6 om regler for God Klinisk Praksis gældende. Dette gælder tillige for at opretholde sin RAB-registering.

Som behandler skal man lave journal og opbevarer dem jf. Databeskyttelsesforordning af 25. maj 2018.
De oplysninger du som klient giver til StruerZoneterapi, er alene for at udarbejde en journal og for at behandling/behandlingsforløb kan gennemføres bedst muligt. I øvrigt jvf. afsnit herover omkring gældende lov.

Personfølsomme oplysninger, herunder oplysninger der kan identificere dig, som f.eks. cpr-nummer indhentes for at kunne indberette behandlinger til Sygeforsikring Danmark og/eller andre sundhedsforsikringer, hvad enten dette er private eller offentlige.


GDPR-reglerne kræver, at du som klient giver udtrykkeligt samtykke til, at der må indsamles og opbevares personfølsomme data hvorfor du ved bestilling af behandlingstid, må forholde dig til dette.

Der kan IKKE ydes behandling til klienter der ikke ønsker at der gives samtykke til journalføring.


Samtykkeerklæringer og journaler opbevares sikkert i henhold til Datatilsynets krav om datasikkerhed hos alternative behandlere. Såfremt der sker alvorligt brud på datasikkerheden underrettes klienten samt Datatilsynet senest 72 timer efter klinikken er blevet bekendt med bruddet.

Dine data opbevares i en elektronisk “klient-fil” hos TerapeutBooking som databehandler.
TerapeutBooking lever op til gældende lovgivning omkring opbevaring af personfølsomme data.

 

Som klient har du følgende rettigheder:

  • At se oplysningerne (Databeskyttelsesforordningen art. 13)
  • At få berigtiget eventuelle fejl (Databeskyttelsesforordningen art. 16)
  • At få fuldstændiggjort en mangelfuld oplysning (Databeskyttelsesforordningen art. 21)
  • At få slettet oplysninger (Databeskyttelsesforordningen art. 7). Dette gøres ved at sende mail til jens@StruerZoneterapi.dk
  • Ret til at få videresendt journalen til en ny behandler, inden for 4 uger (Databeskyttelsesforordningen, art. 20)

Sletning af data sker senest 5 år efter seneste kontakt eller efter anmodning fra klienten.

Evt. klage over databehandling hos behandleren kan indgives skriftligt til
Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K.

LÆS om indsamling af COOKIES på hjemmesiden her