hvorfor

Hvorfor Struer Zoneterapi?

"hele kroppen hænger sammen"

  • Fokus på symptomer med direkte eller indirekte relation til kraniet
  • Men også andre symptomer og ubalancer i hele kroppen.
  • Hele kroppen hænger sammen
  • fokus på de “opgivne”‘
  • behandling er ikke “quick fix”, men ændringer over tid

Alle er forskellige – derfor skal behandling også være det.

Mit fokusområde er “symptomer med direkte eller indirekte relation til kraniet”, men jeg har en bred uddannelse og baggrund for behandling der også kan understøtte behandling af andre symptomer

Bred viden til mange symptomer

Jeg arbejder med symptomer som f.eks.

“Alle er forskellige…”

Jeg arbejder med hele kroppens sammenhæng ud fra dine symptomer, din historik og alle mine teknikker i ét. Individuel tilpasset behandling, fra gang til gang via “Kropsterapi med afsæt i zoneterapi”

Behandlingens base er zoneterapi, og derudover  anvender jeg en række understøttende teknikker i mix, for at ramme den enkeltes situation bedst mulig.

Jeg arbejder med udgangspunkt i hele kroppen med afsæt i symptomer ud fra “krops-terapi” med afsæt i zoneterapi og understøttende teknikker. 

Denne kombination gør, at der er høj grad af individuel tilpasning til den enkeltes behov, også fra gang til gang.

Jeg ændre og justerer hver gang efter hvad du fortæller mig, da det er vigtigt at følge kroppens egne signaler fra gang til gang og tilpasse efter dette “flow”.

Ikke mindst skal vi opleve ændringer i det vi gør, og som udgangspunkt over 3-4 behandlinger i snit.

> jeg mener det er vigtigt at følge udviklingen i kroppen, frem for man på forhånd fastlåser sig på en given behandlingsplan.

Hele kroppens sammenhæng

> I behandlingerne arbejder jeg efter “hele kroppens sammenhæng” med afsæt i kombinationsbehandlinger, hvor zoneterapi er i udgangspunktet. 

> Derudover anvender jeg teknikker som f.eks. udvidet øreakupunktur med farve og frekvens, posturologi, klassisk øreakupunktur, meridianbalancering og akupressur, alt efter behov.

Forventningsafstemning:

Du skal ikke forvente at din ubalance/dit symptom er væk efter 1.behandling. Der skal ofte mere til for at skubbe til kroppen, og derved give ændringer over tid.

> Indenfor 3-4 behandlinger (i snit) skal vi gerne se ændring i dine symptomer, ud fra hvor de var ved 1.behandling. 

Det er vigtigt at kunne spore ændringer, og det er det jeg arbejder ud fra. 

Flere niveauer i kroppen
> Zoneterapiens grundtanke er, at ubalancer findes i flere “niveauer” og derfor starter vi altid med symptomerne, og når de er væk eller i bedring, kan vi arbejde i dybden med årsagen via hele kroppens flow og sammenhæng for at opnå ændringer…

Derfor må vi også rydde symptomer i kroppen lidt ad gangen. Ligesom man rydder et pool-bord for “forhindringer”

Symptomer og hele kroppen:
> Det er ikke altid der hvor du har et symptom, vi skal finde årsagen – eller den egentlige ubalance

Derfor skal hele kroppen tjekkes for “fejlsignaler”, for ellers er der risiko for, at behandlingen enten ikke virker eller ikke holder i længden. 

Din “årsag” kan lige så godt ligge fysisk som psykisk, og derfor har du fået et symptom – et faresignal – som kroppen fortæller dig, via det du mærker (smerte fx.)

Går symptomer væk af én behandling? 

– nej, sjældent

Vil jeg prøve at hjælpe alligevel? 
– Ja, helt klart. Helst over 3-4 gange. Så ser vi hvor vi så er…

Opleves der ikke ændringer skal vi ændre strategi.
– det kan være vi rydder det hele igen og starter forfra. 
– det kan også være jeg sender dig videre til anden behandling, som måske kan hjælpe dig videre