BabyZone2

"Det holistiske barn" - Zoneterapi til baby og små børn II

- udvidet kursus i zoneterapi til babyer og små børn

“Det holistiske barn” – Zoneterapi til babyer og små børn II

Indhold fx.: (se også intro-video)

Kort intro:
Mangler du en tilgang til behandling af babyer eller små børn, så kan dette kursus være noget for dig.

“Det Holistiske Barn – Baby og små børn II” er til behandlere eller andre som ønsker en mere grunding gennemgang af teknikker og zoner til behandling af babyer og små børn via zoneterapi.

Du får mulighed for at lære …

 • at analysere “det hele” barn” og at give zoneterapi mm. ud fra holistiske grundprincipper.
 • betragte og vurdere zoner, trykpunkter mm, til brug for “det holistiske barn” hvor hele kroppen hænger sammen.
 • vurdere barnet ud fra “de 5 børnetyper i zoneterapi”
 • at lave behandlingsforslag ud fra case beskrivelser

Kursusbeskrivelse

Kursets indhold har givet deltageren indsigt i grundprincipperne i Zoneterapi i relation til babyer og små børn, ud fra hovedtemaet ”Det Holistiske Barn”. I løbet af kurser er deltageren præsenteret for forskellige teknikker fra zoneterapi, massage og ørepunkter. Deltageren er tillige præsenteret for en holistisk tilgang til barnet/klienten, og er forholdt en række forskellige case-studies, med fokus på at behandle og vurdere ud fra hele mennesket. Kursisten kan gennemføre kurset med afsluttende prøve online.

Intro til kurset

“Det holistiske barn –
Baby og små børn, Zoneterapi II” 

Med dette kursus får du :

 • kort intro til zoneterapiens baggrund og principper
 • Kort gennemgang af “De 5 elemeter”
 • En introduktion til “De 5 børnetyper i zoneterapien”
 • Gennemgang af grundteknikker fra zoneterapi
 • Gennemgang af udvalgte zoner på fødderne
 • Viden om udvalgte ørepunkter
 • Viden om udvalgte massage teknikker
 • Viden om udvalgte akupressur-punkter
 • En introduktion til, hvordan du kan lave en holistisk tilgang til barnet

“Det holistiske barn – zoneterapi til babyer og små børn II”

… handler som udgangspunkt om at komme lidt dybere i behandlingsmulighederne, end blot det umiddelbare symptomer.

Kurset er tiltænkt og målrettet behandlere, eller andre som ønsker lidt mere dybde i arbejde med zoneterapi og behandling af babyer og små børn.

Kurset giver med zoner, greb og teknikker mulighed for at betragte barnet ud fra “de 5 børnetyper i zoneterapi”.

Kurset forsøger også at forklare, hvordan vi med afsæt i zoneterapi, akupressur, massage og andre teknikker kan behandle barnet for en bedre indre balance.

I arbejdet med “hele barnet”, altså det holistiske barn – med afsæt i zoneterapi, har vi ofte brug for lidt mere end “kun” at behandle symptomerne

Kurset giver dig nogle forskellige løsninger ud fra de scenarier der er sat op i kurset. Det skal gerne være til inspiration for dig, så du er åben over for, at den du skal behandle, godt kan have en ubalance et andet sted, end der hvor barn eller forældre lige oplever det.

Efter kurset kan du:

 • Finde og behandle udvalgte zoner
 • Finde og behandle ud fra udvalgte systemer
 • Anvende grundlæggende zoneterapi-teknikker
 • Aflæse zoner og behandle barnet ud fra dette.
 • Betragte barnet ud fra “de 5 børnetyper”
 • Vende tilbage til kursusgruppen for spørgsmål

Kursus, hjælp og adgang

Når du har købt adgang til kurset, har du…

 • Adgang til kurset online i 3 måneder online
 • Adgang til GRATIS online “kursusgruppe” så længe du ønsker det. Her kan søges hjælp og vejledning, tips og tricks eller i kurset eller andre grupper.
 • Al materialet er copyright til StruerZoneterapi.dk, så du må ikke dele, kopiere eller downloade andet.
 • Du må downloade eventuelle pdf-filer

tilbagemeldinger på kurset