Grundkursus i Zoneterapi

Zoneterapi 1 - "grundkursus"

- Strategi, systemer og basis

Zoneterapi 1

Strategi, systemer og basis

Indhold fx.: (se også intro-video)

Kursus i grundlæggende principper for zoneterapi og behandlingsstrategier.
Til dig ønsker at lære teknikker og baggrund for zoneterapien

 • Zoneterapiens historie, kort
 • Udvalgte Zoner og systemer
 • Grundlæggende om De 5 Elementer
 • Greb og teknikker i zoneterapi
 • Behandlingsforslag, via cases
 • Trin for trin vejledning i brug af zoneterapi
 • Refleksion og behandlingsstrategier
 • Adgang til online gruppe for dette kursus.
 

Kursusmål og beskrivelse

Kursusformål:
Kursets indhold giver deltageren indsigt i grundprincipperne i Zoneterapi ud fra planlangt gennemgang af zoneterapiens historie og principperne for relationerne mellem elementerne i “De 5 elemeter”, der er et betinget kendskab til behandling med zoneterapi. I løbet af kurset bliver deltageren præsenteret for overordnede zoner og udvalgte teknikker, så vedkommende kan opnå en forståelse for kombination af zoner og teknikker. Deltager er ligeledes bliver introduceret for grundlæggende systemer fra zoneterapien til brug for opsætning og anvendelse af behandlingsstrategier via zoneterapi. Deltager har mulighed for at gennemføre kursets afsluttende prøve, samt at deltage i en online undervisningsgruppe for støtte og vejledning, både under og efter kurset.

Intro til kurset

Zoneterapi 1 – Basis
Få en introduktion til zoneterapi som behandlingsteknik…

På dette kursus kan du lære basis zoneterapi, med afsæt i den viden jeg har om zoneterapi, efter flere år som behandler.

Via dette GRUNDKURSUS I ZONETERAPI og behandlingsstrategier (ikke RAB-niveau) får du et godt afsæt i zoneterapien, og du kan faktisk begynde at anvende teknikker med det samme, så du kan tilbyde dine klienter zoneterapi i din klinik.

Kurset er fyldt med billeder og videoer der viser dig hvordan du skal gøre, holde og hvordan du skal trykke på de forskellige zoner, så du har mulighed for at lære de helt grundlæggende teknikker mm. online.

Zoneterapi – en god grundteknik

På dette kursus får du ikke kun teori og billeder som hvis du købte en bog. Kurset giver dig mulighed for at se en masse træningsvideoer med du har adgang, og så kan du bare gå i gang med at træne.

Jeg vil foreslå, at du for hvert afsnit under “Systemer og Zoner” indlægger LÆRINGSDAGE så du kan øve zonerne.

Det er ikke ALLE zonerne fra den fulde zoneterapi-uddannelse der er med i dette kursus. Det er der ikke tid til. – Men alligevel får du nok at se til… for kurset er proppet med teknikker, videoer og billeder mm.

Efter kurset kan du:

 • Finde og behandle udvalgte zoner
 • Finde og behandle ud fra udvalgte systemer
 • Anvende grundlæggende zoneterapi-teknikker
 • Behandles ud fra et holistisk afsæt via zoneterapi
 • Reflektere over valg af zoner ud fra klienten
 • Reflektere over hvor klienten er, og hvilke zoner der er “primære”
 • Vurdere klienten ud fra “De 5 elementer”
 • Vende tilbage til kursusgruppen for spørgsmål

Kursus, hjælp og adgang

Når du har købt adgang til kurset, har du…

 • Adgang til kurset online i 3 måneder
 • Adgang til GRATIS online “kursusgruppe” så længe du ønsker det. Her kan søges hjælp og vejledning, tips og tricks mm. i forbindelse med kurset. (under og efter)
 • Du må downloade de eventuelle pdf-filer der er på kurset, andet må du ikke downloade, dele eller på anden kopiere mm.
 • Al materialet er copyright til StruerZoneterapi.dk, så du må ikke dele det, kopiere det eller downloade andet end PDF-filerne i kurset.

tilbagemeldinger på kurset