Årsag til ubalancer

Symptomer og sammenhænge

Årsager til ubalancer og symptomer
- hvad kan det være og er der sammenhæng?

Hos StruerZoneterapi arbejdes der efter “hele kroppens sammenhæng” med afsæt i symptomer

Behandlingen er “kropsterapi med afsæt i zoneterapi+ understøttende teknikker, efter behov for den enkelte

 

Jeg har erfaret – og dette understøtter principperne fra zoneterapien også – at det ikke altid er der hvor vi mærker et symptom, at vi skal finde årsagen.’

Derfor skal hele kroppen tjekkes for “fejlsignaler”, for ellers er der risiko for, at behandlingen enten ikke virker eller ikke holder i længden. 

Vi starter altid med symptomerne, og når de er væk eller i bedring, kan vi arbejde i dybden med årsagen via hele kroppens flow.

Hele kroppen - og de mange muligheder

kropsterapi med afsæt i zoneterapi + understøttende teknikker kan benyttes til mange forskellige ubalancer i hele kroppen – og bare fordi du har ondt ét sted , er det ensbetydende med, at det er i dét område din faktiske ubalance sidder. 

Det handler ikke om at symptombehandle gang på gang, det handler om at finde den rigtige ubalance, således dit problem forsvinder i løbet af behandlingerne. 

Nogle skal have få behandlinger – andre flere (+5), men fælles er, at behandling skal ændre noget, for ellers har vi ikke fat i den rigtige årsag.

Jeg arbejder med hele kroppen og dens ubalancer og symptomer. Der hvor du har et symptom – det du mærker – ikke nødvendigvis er der hvor den egentlige ubalance findes. Men det er der vi skal finde hen med behandlingen. 

Vi skal finde den egentlige ubalance og så behandle derfra. Det giver den bedste virkning af behandling over tid. 

Herunder har jeg samlet et par eksempler på ubalancer som laver “ballade” et andet sted, men der kan være mange andre “skygge-spændinger”. Det gælder om at finde årsagen, og behandle derfra.

Hvad det kunne være...

Hovedpine og nakkespændinger

Symptomer er én ting, men den egentlige ubalance kan godt ligge et andet sted. 

Det kan være du har nakkespændinger som gør, at du “trækker skæv” og på den måde optjener til hovedpine andre symptomer i øverste del af kroppen. 

Hvis ikke man får styr på nakkespændingerne, så vil din hovedpine komme retur gang på gang, næsten uanset hvad du gør ved den. 

Her er meridianbalancering og øreakupunktur sammen med zoneterapi ofte en god form.

Manuel Kranieterapi kan også være en mulighed

Kæbe og nakkespændinger

Symptomer du mærker i øverste del af kroppen kan godt stamme fra nakkespændinger, men i overvejende grad stammer det “desværre” fra din kæbe, kraniet, tænder eller fra gamle operationer i tænderne 

– ELLER en gammel psykisk påvirkning som har lagt sig som et “fastlåst bid”.

Det er ikke sikkert du mærker noget til det, men kroppen arbejder 24-7 med at udligne denne ubalance, og placerer så i stedet smerten som en “alarm-knap” i din nakke.

Her vil jeg tjekke dine kæber, kraniet og tandområder mm.

Knæ og lænd

Hvis du døjer med dårligt knæ og ikke har fået en posturologisk undersøgelse (som jeg laver ved alle behandlinger) så kan det være dit problem egentligt stammer fra din lænd. 

Lænden kan nemlig godt trække hele kroppen skæv, og på den måde give symptomer i knæ, fod eller andre steder i underbenet. 

Det kan faktisk også give spændinger i modsatte nakke/skulder-side. 

Her er posturologi et godt værktøj. Du skal nemlig stå rigtigt, da spændinger i kroppen kan forstyrre helheden.

Fod og lænd hænger også sammen

Når jeg behandler er mit fokus på, at vi får hele kroppen til at arbejde. Det kan f.eks. være at du kommer med ondt i lænden og har haft dette “on/off” i et stykke tid. 

Her KAN det du mærker i din hofte/lænd faktisk godt stamme fra dine fødder. 

Og får vi ikke arbejdet med dine fødder samtidig med at vi behandler din lænd, så vil din ubalance i lænden ofte dukke op igen. 

Derfor er det vigtigt at se på hele kroppen.

Traumer, fald, styrt eller psykiske påvirkninger

Ligesom du fysisk kan få symptomer som du mærker som smerte – kan du også få “ubalancer” der lejre sig som symptomer ubevidst i din psyke. 

Det kan være du er styret på cykel og din skulder så aldrig rigtig er blevet god igen, selvom lægerne siger at “den er helt klar”. Her ligger der et traume (mentalt/psykisk) som vi skal arbejde med. Men det kan også være spændinger i kranie eller hofte.

Her er særligt øreakupunktur og frekvens-terapi et godt værktøj.

Psykiske påvirkninger kan også forsage stress, ondt i maven og også muskulære smerter eller de smerter som ikke “rigtig kan forklares”, men som du har lidt hele tiden.

Det hele hænger sammen...

Ubalancer kan godt være lokale, der hvor du mærker dit symptom. 

– Men de kan lige så godt – og det gør de i langt de fleste tilfælde – komme fra en andet sted i kroppen. 

Dette er kommer ofte til udtryk hvis du er gået i stå i behandlingsforløb eller igen og igen har en muskel der driller eller en skade der springer op.  

Historien vil være den samme – det er fordi dit egentlige problem er ikke fundet og behandlet.

Jeg arbejder på at hjælpe dig med at finde ÅRSAGEN til symptomerne – så du kan komme godt videre fra din nuværende symptombillede. 

Ét trin ad gangen – over tid

 

I mine behandlinger ser jeg på hele kroppens sammenhæng – og derfor vil det være i mellem behandlingerne du kan mærke om der er effekt.